Selecteer een pagina

Op 13 januari is onder grote belangstelling de Bio-Up officieel in werking gezet. Proefboerderij De Marke in Hengelo (Gld) is nu de eerste die op boerderijschaal groen gas uit mestvergisting levert aan het gasnet. Daarmee is het een voorbeeld van duurzame en rendabele melkveehouderij. De ontwikkelaar, CCS Energie-advies uit Deventer, is er in geslaagd om gasopwerking op een veilige, gemakkelijke en rendabele wijze beschikbaar te maken voor individuele veehouders.  René Cornelissen, directeur van CCS: “Dankzij de innovatieve technieken in de Bio-Up kan alle mest op het erf blijven en is er nauwelijks nog emissie van het sterke broeikasgas methaan. Dat is een serieuze bijdrage aan de aanpak van het klimaatprobleem.”
 
Veel belangstelling voor slimme technieken
Bijna 150 mensen waren naar proefboerderij De Marke getogen om de Bio-Up met eigen ogen te zien: agrariërs, onderzoekers en beleidsmakers waren vol lof. Een aantal sprekers, van o.a. Wageningen UR, LTO Overijssel en Climate-KIC, benadrukten het belang van slimme mestverwerking en energiewinning voor de agrarische sector en het milieu. De maatschappij vraagt meer duurzaamheid en de uitdaging voor de sector is om deze vraag op een rendabele manier te beantwoorden. CCS heeft met de ontwikkeling van de Bio-Up haar antwoord: kleinschalige gasopwerking op de boerderij. De beproefde technieken van grote installaties van bijvoorbeeld afvalverwerkers zijn vertaald naar deze kleine installatie. CCS is er met de Bio-Up in geslaagd om een installatie te maken, die qua technische standaard, veiligheid en gaskwaliteit niet onderdoet voor een industriële installatie. Veehouders profiteren op deze manier optimaal van de energie in mest.
 
De boer als gasleverancier voor 200 huishoudens
Steeds vaker wordt mest vergist tot biogas. Veehouders produceren daarbij meer energie dan ze zelf nodig hebben en waar tot voor kort maar moeilijk een bestemming voor gevonden kon worden. De Bio-Up lost dit probleem op: het biogas wordt gereinigd en opgewaardeerd tot “groen gas”. Dit groene gas heeft de zelfde kwaliteit als aardgas en mag aan het gasnet geleverd worden. René Cornelissen: “Een gemiddelde boer kan met de Bio-Up genoeg groen gas produceren om in de behoefte van zo’n 200 huishoudens te voorzien! En dat  vrijwel zonder emissies en geluids- of stankoverlast. Bovendien blijft de mest op het erf, er zijn dus ook geen transportbewegingen nodig. Vanaf ongeveer 170 koeien is dit voor een melkveehouder (of samenwerkingsverband) al rendabel. Met deze innovatie denken we dat de sector mooie stappen kan zetten op het gebied van duurzaamheid.  Als er 1000 Bio-Up’s geplaatst worden, daalt de CO2-uitstoot van de gehele agrarische sector met zo’n 8%.”
 
Innovatie in Oost-Nederland

De Bio-Up is een goed voorbeeld van de innovatiekracht van Oost-Nederland. Astrid Pap, beleidsontwikkelaar bio-energie bij de provincie Overijssel, onderstreept dit. “Dit is een geweldige innovatie en past prima in het streven van Overijssel naar 20% hernieuwbare energie in 2023. Ik hoop dat er veel Bio-Up’s in Overijssel geplaatst gaan worden!”