Mestcheck.nl
Welkom bij de Mestcheck.
Vanaf 24 december 2015 is de mestcheck bijgewerkt met de nieuwste gegevens van 2015 en verder.

Met de mestcheck krijgt u inzicht in de mestverwerkingsplicht voor uw bedrijf, voor de jaren 2015 en 2016.

NIEUW: Bent u melkveehouder? Dan berekent de Mestcheck ook de gevolgen van:
  • De Melkveewet
  • De AMvB Grondgebonden groei
    - Houdt uw Melkveefosfaatreferentie 2013 bij de hand voor deze berekening

Nog niet alle gegevens waarmee het programma rekent zijn definitief. Deze rekentool wordt daarom regelmatig geactualiseerd. Kom dus nog eens terug om met de nieuwste gegevens te kunnen rekenen.

Dit is een initiatief van: